Nieuw leven in historische gebouwen

In 1860 starte Louis De Naeyer met zijn levenswerk.  Een papierfabriek zoals dat zijn gelijke niet kende in het Europa van het einde en het begin van de 19de eeuw.  Zijn gedachtengoed werd verdergezet gedurende de hele 20ste eeuw.

We willen een stuk van de erfenis, die Louis De Naeyer aan Willebroek heeft geschonken, bewaren. Niet alleen omdat het mooie gebouwen zijn, maar ook om het belang van Denaeyer in de geschiedenis van Willebroek ook voor de volgende generaties duidelijk te maken.

Een centraal plein, waar de gerenoveerde gebouwen een belangrijke plaats zullen innemen, zal ook voor de volgende generaties een herinnering zijn aan de grootsheid van de papierfabrieken van Willebroek.